Η πλατφόρμα ως σύστημα λειτουργιών

Ως σύστημα λειτουργίας, η πλατφόρμα 3DEXPERIENCE επιτρέπει στις επιχειρήσεις και σε όλους τους εμπλεκόμενους -από το εργοστάσιο έως τον καταναλωτή- να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται. Ως αποτέλεσμα, δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να δοκιμάζουν προϊόντα πριν τα παράγουν στην πραγματικότητα.

Δώστε σε όλους τη δυνατότητα να συνεργάζονται

Σε όλους τους κλάδους, οι οργανισμοί προσαρμόζονται στην αυξανόμενη ζήτηση των δικών τους πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες που ενσωματώνονται σε «εμπειρίες». Οι καινοτομίες που αποτελούν το αποκορύφωμα της στενής συνεργασίας μεταξύ ομάδων ατόμων από την έρευνα και ανάπτυξη, τη στρατηγική, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, αλλά και μεταξύ συνεργατών και ατόμων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η πλατφόρμα 3DEXPERIENCE επιτρέπει σε όλες αυτές τις ομάδες που συχνά εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο να απλοποιήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν αυτές τις νέες καινοτόμες εμπειρίες.

Δοκιμάστε τα προϊόντα σας πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά

Η πλατφόρμα 3DEXPERIENCE επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες να δουν, να δοκιμάσουν το προϊόν ή την υπηρεσία σε οποιοδήποτε στάδιο. Αυτό προσφέρει το πλεονέκτημα ότι είναι σε θέση να κάνουν οικονομικές αλλαγές γρήγορα και ανά πάσα στιγμή. Η πλατφόρμα 3DEXPERIENCE επιτρέπει στους οργανισμούς να φέρνουν τους τελικούς πελάτες (τα άτομα ή τις εταιρείες που καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες) οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης και τους επιτρέπει να βιώσουν τα εικονικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις βασικές αξίες των εμπορικών σημάτων τους. Αυτό προσφέρει έναάνευ προηγουμένου πλεονέκτημα: Ανάπτυξη και δοκιμή προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κοινού στο οποίο απευθύνονται, πριν απότη διάθεσή τους στην αγορά.